Ničivé povodně zatřásly i mosty Praha

7. srpna 2002 ve zprávách na všech programech zazněly alarmující slova oznamující povodně v několika lokalitách České republiky. Kromě postižených oblastí na jihu Čech lidé těmto informacím nevěnovali žádnou zvláštní pozornost, ovšem tentokrát byla situace zcela jiná než v minulých letech. Již 12. srpna tehdejší premiér V. Špidla vyhlašuje stav ohrožení pro několik krajů, i Prahu. Tehdy započaly dlouhé hodiny pro záchranáře, neboť bylo evakuováno na tisíce obyvatel, a zároveň odstartoval boj o chloubu mezi mosty Praha.

Záchranná akce – Karlův most

Karlův most nebyl zcela jediný mezi mosty Praha, kterým zatřásla největší povodeň od roku 1845, ovšem kvůli nejužším mezerám ze všech záchranáři opravdu bojovali s otázkou jeho záchovy. Dlouhých 38 hodin zde četa hasičů strávila výlovem předmětů, které by mohly poškodit pilíře z kvádrů. Až do druhé hodiny ranní 14. srpna se v rámci situace vše dařilo celkem dobře, ovšem v tu dobu se začalo vše třást a přišel ten nejsilnější proud Vltavy i Berounky. Rázem měl Karlův most vše ve svých rukou. Po půl hodině se situace uklidnila a bagr znovu vytahoval předměty, které by mohly poničit i ostatní mosty Praha. Můžeme jen říci, akce se zdařila!