Potřebujete provést očistu a odpadního potrubí?

Potřebujete provést očistu a odpadního potrubí? Nepřipadá v úvahu použití proplachovací metody? Ani to nás nedokáže zaskočit! Na řadu přijdou mechanická čištění. Většina z nich spočívá v dření mechanickým nástrojem potrubí s cílem mechanického odstraňování nánosů nebo jiných překážek plynulého odtoku. Nánosy se shromažďují v šachtách, odkud se vytěží na povrch terénu a odvezou se na likvidaci.
Tam, kde tedy proplachovací metody nejsou proveditelné nebo dostatečně účinné, zvolíme radikálnější metody čištění – mechanické. Mechanické postupy představují ve skutečnosti prvopočátky čištění kanalizace. Mají jen lokální význam na malých odpadních sítích a tam, kde nejsou k dispozici vysokovýkonné mechanismy.

Ani při mechanickém čištění Kanalizace vás neopustíme!

Zkuste raději u vaší kanalizace dbát na prevenci!